Tehtävät

Toisen viikon tehtävät

NumPyn kotisivut

NumPy on Pythonin perustavanlaatuinen kirjasto tieteellistä laskentaa varten. Tärkeimpiä ominaisuuksia NumPyssä ovat esimerkiksi lineaarialgebraan, Fourier-muunnoksiin ja satunnaislukuihin liittyvät työkalut.

Tarvitsemme NumPyä käytännössä heti kun haluamme ratkaista muuta kuin peruslaskutoimituksia. Esimerkiksi trigonometriset funktiot, exponenttifunktio, kompleksiluvut jne. ovat NumPy-kirjastossa.

Käytä Numpy-modulia ja tulosta π:n arvo, sin(π), cos(π) ja tan(π)
sekä luku 1, arcsin(1), arccos(1) ja arctan(1)

3.141592653589793
1.22464679915e-16
-1.0
-1.22464679915e-16
1
1.57079632679
0.0
0.785398163397

Käytä Numpy-modulia ja tulosta e:n arvo, ln(e), log10(e), log2(e)
sekä luku 2, e2 ja e4*2

2.718281828459045
1.0
0.434294481903
1.44269504089
2
7.38905609893
2980.95798704

Käytä Numpy-modulia ja määritä kompleksiluvut a = (0 + i)2, b = 1 + i, c = 2 + 3i ja tulosta ne.
Tulosta sen jälkeen d = b + c, d:n realiosa, d:n imaginääriosa, d:n komponenttien välinen kulma ja d:n konjugaatti.

(-1+0j)
(1+1j)
(2+3j)
(3+4j)
3.0
4.0
0.927295218002
(3-4j)

Käytä Numpy-modulia ja määritä luvut x = 9 ja y = -9.
Laske sen jälkeen luvusta x neliöjuuri, luvusta y itseisarvo, luvusta x kuutiojuuri ja luvusta y kuutiojuuri ja lopuksi tulosta ne. Vihje: numpy.sqrt ja numpy.cbrt jne...

3.0
9
2.08008382305
-2.08008382305

Python sisältää itsessään syötteen käsittelyyn tarvittan input-funktion. Inputin käyttö tapahtuu seuraavasti:

  nimi = input("Kerro nimesi ")

Ylläoleva koodi tuottaa seuraavan:

Kerro nimesi

Input on Pythonissa string-muotoista eli sitä ei voi suoraan käyttää esimerkiksi muuttujan arvojen antamiseksi.

Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä hänen nimeään ja ikäänsä.
Nimen kysymisen jälkeen ohjelma tulostaa tekstin:

What is your name? Mikko
Nice to meet you Mikko!

Vastaustekstin jälkeen ohjelma kysyy ikää ja tulostaa kokonaisen tervehdyksen.

Your age? 55
So, you are already 55 years old, Mikko!

Kokonaisuutena ohjelman tulostus näyttää siis seuraavalta

What is your name? Mikko
Nice to meet you Mikko!
Your age? 55
So, you are already 55 years old, Mikko!

Inputin muuntaminen numeroarvoksi on todella yksinkertaista. Tarvitset siihen vain eval-komentoa.

  arvo = eval(input("Anna luku "))

Tee ohjelma, missä kysyt käyttäjältä kaksi lukua.
Laske sen jälkeen näiden kahden luvun summa, tulo ja osamäärä.
Tulosta tulokset.

Give first integer 300
Give second integer 9001
9301
2700300
0.03332963004110654

Sisällysluettelo